ENTREGA GRATUITA A PARTIR DE 70€

Avís Legal

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT
AVÍS LEGAL
1 DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: EL DNI 39379357E , amb domicili a aquest efecte al carrer Rocafort, número 103, 08271 (BCN), és el titular del lloc web www.dhoplanet.com (d’ara endavant, “el portal o lloc web”), i l’adreça de correu electrònic de contacte és:  info@dhoplanet.com

2. USUARIS
L’accés i/o ús d’aquest portal de dhoplanet.com atribueix la condició d’USUARI, que accepta des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat empleno.

3. PROTECCIÓ DE DADES
DHO compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, juntament amb cada formulari de recapto de dades de caràcter personal , en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a DHO, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Així mateix, DHO informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
DHO per si o com a cessionària és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta.

DHO és una marca registrada a Espanya, amb número M 3575467 (2), ACCEPTADA en data 21 d’AGOST de 2015 en l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i la titularitat de les quals pertany al D.N.I 39386520D.

Es reserven tots els drets. En virtut dels disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de la posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de DHO L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de DHO Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador, o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament per al seu ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de DHO.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIAS I RESPONSABILITAT
DHO no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

6. MODIFICACIONS
DHO es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

7. ENLLAÇOS
En el cas que en dhoplanet.com es disposessin enllaços o enllaços feia altres llocs d’Internet, DHO no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas DHO assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8. DRET D’EXCLUSIÓ
DHO es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

9. GENERALITATS
DHO perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

10. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
DHO podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre DHO i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Madrid.

POLITICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Per mitjà d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment i millora dels nostres serveis. Aquestes dades són inclosos en els nostres fitxers que es troben convenientment inscrits en el Registre de l’Agència de Protecció de dades espanyola.

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat establertes en la legislació aplicable per a impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua.

En qualsevol moment pot Vostè Exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a la direcció del titular dels fitxers. Pot trobar formularis per a l’exercici dels seus drets en el lloc web de l’Agència de Protecció de Dades espanyola.